חזרה

סיכום פעילות המרכז הלאומי להשתלות - 2012

עליה דרמטית במספר החתומים על כרטיס אדי: למעלה מ- 100 אלף מצטרפים חדשים למאגר אדי. למעלה מ – 50 חולים זכו בהשתלה בזכות חתימתם על כרטיס התורם שהעניקה להם קדימות.

השנה נפטרו 91 ממתינים להשתלה בהשוואה ל 105 בשנה קודמת. שעור התמותה על רשימת הממתינים עומד על 8% בהשוואה ל- 22% במדינות אירופה.

במקביל, חלה השנה ירידה בהיארעות המוות המוחי ב- 16% ופוטנציאל תורמי האיברים, שהשפיעה על ירידה במספר השתלות האיברים ועליה במספר הממתינים. למרות זאת נצפתה ירידה מתונה במספר הפטירות של הממתינים להשתלה.
הירידה הברוכה בהיארעות המוות המוחי בישראל, מ 218 -219 בשנים קודמות, ל- 183 בשנת 2012 משמעותה ירידה בפוטנציאל התורמים בישראל. מאחר ומכל תורם ניתן להנציל עד 7 איברים, הרי יותר שמטבע הדברים המשמעות היא ירידה במספר תרומות האיברים. הסיבות לירידה במספר היארעות מקרי המוות המוחי נמצאות עדיין בתהליך בדיקה במרכז הלאומי להשתלות. בין השאר נבדק גם הקשר לירידה המבורכת לכשעצמה של 23% שחלה במספר מקרי המוות מתאונות הדרכים בשנת 2012.
עם כל זאת, שיעור ההסכמות לתרומת איברים לאחר קביעת מוות מוחי נשאר דומה לשנה שעברה והוא עומד על כ-50%.
פרופ' ביאר: " אנו פועלים בכל המישורים כדי להעלות את המודעות לתרומות איברים ולהגדיל את שיעורי ההסכמה של המשפחות לתרום את אברי יקירהם שנפטרו המרכז הלאומי פועל בכל רבדי הציבור בכדי להשיג את המטרה"

ממתינים להשתלה

2012_1.jpg

חלה ירידה במספר האנשים שנפטרו בזמן ההמתנה להשתלה. הירידה בלטה במיוחד בממתינים להשתלות כליה וראות. סך התמותה על הרשימה בישראל מגיעה ל-8% בעוד שבארצות ארגון היורוטרנספלנט (גרמניה, הולנד, בלגיה, אוסטריה ואחרות) , התמותה מגיעה ל22% על רשימת הממתינים. 

נפטרו בעודם ממתינים

2012_2.jpg

 הסכמות לתרומת איברים

2012_3.jpg

השתלות מתורמים נפטרים וחיים

ניתוחי השתלות מנפטר - 162
* כליה -57
* כליה לבלב -7
* שתי כליות באחד -3 (לרוב בכליות מבוגרות)
* כבד -39
* כבד כליה -3
* דומינו כבד -1
* לב -14
* שתי ראות – 16
* ראה אחת- 22

השתלות כליה מתורמים חיים

2012_4.jpg

קרניות -
השנה הושתלו 758 קרניות,
וממתינים כיום –ינואר 2013- כ-730 איש.

פעילות הסברה
להגדלת המודעות והמוכנות לתרום איברים ולחתום על כרטיס תורם, בעברית רוסית וערבית.
השנה נערכו למעלה מאלף פעולות הסברה:
בבתי ספר (351) בקרב צוותים רפואיים (353 ) בקרב סטודנטים (117 ) ובקרב הקהל הרחב (124) ובקרב חיילים (89) .
במקביל נערכו מסעות יחסי ציבור אינטנסיביים לאורך כל השנה ב- 3 שפות, שהניבו מאות איזכורים וכתבות מדי חודש.
בנוסף, נערך קמפיין ארצי שהוביל שדרן החדשות דני קושמרו "חתמת? קודמת. בתור להשתלות". הקמפיין שילב תשדירי חסות בטלוויזיה, תשדירי רדיו, שלטי חוצות, דוכני החתמה באתרים מרכזיים, וכן נעשה שימוש ראשון במדיה דיגיטלית שכללה פעילות מול ארגונים שונים, קיבוצים, בתי חולים ועוד, ואך פעילות בתחום הסלולר.

סך חתומים על כרטיס תורם אדי

2012_5.jpg

מצטרפים חדשים למאגר נושאי כרטיס אדי

2012_7.jpg

ביום הבחירות (20 ינואר 2013) הצטרפו 32 אלף חותמים חדשים.

ממתינים שקיבלו איבר בזכות היותם חתומים על כרטיס אדי
(מ- 1.4.12 עד 31.12.12)
לב - 2
לב כליה - 1
ריאה - 7
2 ריאות - 1
כבד - 5
כבד כליה - 1
כליה - 29
2 כליות - 2
כליה לבלב - 4
סה"כ - 52

לחתימה על כרטיס אדי

Created by Tvuna