חזרה

סיכום פעילות המרכז הלאומי להשתלות - 2011

שנת שיא במספר המשפחות שהסכימו השנה לתרום איברים 89 משפחות הסכימו לתרום ונתנו חיים ל 261 חולים

  • עליה בשעורי ההסכמות לתרומה מ- %49 ל- %55
  • עליה ב%68 במספר ההשתלות מתורמים חיים ומתורמים נפטרים
  • עליה של %64 בהשתלות מתורמים חיים
  • לראשונה – ירידה מספר הממתינים להשתלה !!!
  • 70 אלף חתמו השנה על כרטיס אדי –מספר שיא

תרומות איברים

89 מתוך 162 המשפחות שאובחן אצל יקירם מוות מוחי נשימתי נענו לפניה
לתרום איברים, אלה מהווים %55 !!!
מדובר במספר הגבוה ביותר מאז הקמת המרכז להשתלות.
נראה כי הציבור מבין את חשיבות תרומות האיברים, מאמין במערכת הרפואית ואומר "כן" להצלת חיים.

הסכמות לתרומת איברים

2011_1.jpg

השתלות

384 ניתוחי השתלות התבצעו השנה, מתורמים נפטרים ומתורמים חיים.
זהו מספר ההשתלות הגבוהה ביותר מאז הקמת המרכז הלאומי להשתלות.
השתלות מתורמים נפטרים: הושתלו 312 איברים ב-261 חולים, בשל השתלות משולבות כמו כליה ולבלב, לב וראות וכד'.

השתלות מתורמים נפטרים וחיים

2011_2.jpg
השתלות כליה מנפטרים -עליה ב- 132%

השתלות כליה מנפטרים

2011_3.jpg

*כולל השתלות משולבות כליה לבלב, כבד כליה

השתלות כבד מנפטרים – עליה 115%

השתלות כבד מתורמים נפטרים

2011_4.jpg
* כולל השתלות משולבות כבד וכליה, ואונת כבד

השתלות ריאה –עליה ב 84%

2011_5.jpg
* כולל השתלות משולבות של שתי ראות, ו-לב עם ראות

השתלות לב –עליה ב 109%

השתלות לב

2011_6.jpg
* כולל השתלות משולבות של לב-ראות , לב-כליה

השתלות מתורמים חיים - עליה ב 64%

בוצעו 117 השתלות כליה מתורמים חיים. מתוך 117 ההשתלות -88 מתרומה של בני משפחה בדרגה ראשונה, 29 נוספים מתרומה של תורמים קרובים-בקרבה מדרגה שלישית, חברים, או תורמים אלטרואיסטים.

השתלות מתורמים חיים

2011_7.jpg

ממתינים להשתלה- ירידה במספר הממתינים

לראשונה ירידה במספר הממתינים להשתלה. הירידה מ- 1117 בתחילת 2011 ל- 1041 בתחילת 2012.

2011_8_2.jpg

* הנתונים מעודכנים ל -1 בינואר בכל שנה

ירידה במספר הנפטרים על רשימת הממתינים להשתלה, מ- 124 בשנת 2010 ל – 105 בשנת 2011.

נפטרו בעודם ממתינים

2011_9.jpeg

בילינסון – 11 | הדסה – 3 | שיבא - 3 


חתימה על כרטיס אדי

עשרות אלפי אזרחים חתמו על כרטיס אדי ב - 2011 במסגרת התכנית למתן קדימות בתור להשתלה. כמו כן נדחה מועד החלת התכנית ל-1 באפריל 2012 על מנת לאפשר לחותמים נוספים להצטרף לתכנית.

מצטרפים חדשים

2011_10.jpeg

סך חתומים על כרטיס תורם

2011_11.jpeg

קרניות

השנה החל המרכז להשתלות לרכז פעילות בתחום השתלות הקרנית.

ממתינים להשתלת קרנית
ממתינים ב ינואר 2011 : הערכה – 1300 ממתינים
ממתינים ינואר 2012: (הערכה) כ – 700 ממתינים

השתלת קרניות
בוצעו השנה 821 השתלות קרנית
קרניות מקומיות : 684
קרניות מיבוא מבצע קרנית: 129
קרניות מהמכון לרפואה משפטית: 8 

סך הכל חתומים על כרטיס תורם 2011 - להורדת המסמך בקובץ - לחצו כאן

לחתימה על כרטיס אדי

Created by Tvuna