חזרה

סיכום פעילות המרכז הלאומי להשתלות - 2013

90,224 חותמים חדשים על כרטיס אדי – מספר שיא!


56% - שיעור הסכמות של משפחות נפטרים לתרום איברים.
השיעור הגבוה ביותר עד כה (80 הסכמות מתוך 143 פניות).
392 ניתוחי השתלה מתורמים חיים ומתורמים נפטרים.
24% - עלייה במספר השתלות כליה מתורמים חיים.
637 השתלות קרנית.
109 (קרוב למחצית) מושתלי איברים מנפטר – קודמו בתור להשתלה בזכות חתימתם על כרטיס אדי.
1075 מספר הממתינים להשתלה (ירידה מ-1114 בשנת 2012).
787,087 רשומים במאגר אדי.

Created by Tvuna