חזרה

כולנו חותמים כהלכה

"תרומת איברים - צו מוסרי עליון"
על פי דעת מרבית הרבנים, כרטיס אדי מיועד לכל הרואה בהסכמה לתרומת איברים משום מצוות הצלת נפשות. רבנים ורופאים שהוסמכו לכך על ידי הרבנות הראשית ומשרד הבריאות, ילוו את התורם או בני משפחתו לצורך קבלת חוות דעת רפואית וברור כל השאלות ההלכתיות. ויהי רצון משמים שכל החותמים יבורכו באריכות חיים.

לצפייה בכרטיס המחודש >

לקריאת שו"תים בנושא 
תרומת איברים ע"פי ההלכה
  
למידע אודות כרטיס
המחודש לתרומת איברים

Created by Tvuna