חזרה

מבנה המרכז הלאומי להשתלות

מבנה המרכז מבטיח התנהלות מקצועית, שקופה ואמינה.

תפקידים וועדות

יו"ר
יו"ר המרכז הוא אישיות רפואית בכירה הממונה על ידי שר הבריאות. יו"ר המרכז הנוכחי הוא פרופ' רפאל ביאר, מנהל המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.

ועדת היגוי
את מדיניות המרכז מתווה ועדת היגוי בראשות יו"ר המרכז. בוועדה חברים בכירי המשתילים, ונציגים מתחום הפסיכולוגיה, המשפט, האתיקה, הדת ועמותות ממתינים להשתלה ומושתלים.
תפקידי הוועדה הם: קביעת מדיניות הקצאת איברים, יישום ופיתוח תוכניות לקידום תרומות והשתלות וקיום מנגנון של בקרת איכות.

ועדות איברים
בצד ועדת ההיגוי, לכל איבר יש ועדת מומחים מקצועית ייעודית: ועדת לב וריאות, ועדת כבד וועדת כליות.

ועדת בקרת איכות
תפקיד ועדת בקרת איכות הוא לבחון את איכות הפעילות הרפואית של מרכזים רפואיים מורשים בתחום הנצלת איברים והשתלות. על פי חוק השתלת איברים התשס"ח-2008, יו"ר ועדת בקרת איכות הוא יו"ר ועדת היגוי, ושניים מחבריה הם רופאים חברי ועדת ההיגוי.

רופא מבקר
רופא מומחה שתפקידו לבצע בקרת תהליכים, החל משלב איתור המועמדים לתרומת איברים, דרך תהליך התרומה ועד לניתוח.

מתאמת השתלות ארצית
מתאמת ההשתלות הארצית במרכז היא אחות הממונה על הביצוע בפועל של מדיניות המרכז: לגיוס תרומות האיברים, לתיאום הניתוחים להוצאת האיברים, לתיאום ניתוחי השתלה וכל נושא אחר הקשור לביצוע המעשי של תרומות והשתלות בבתי החולים. מתאמת ההשתלות הארצית עובדת מול מתאמות השתלה בבתי החולים, המועסקות על ידי בית החולים בתקציב המרכז.

יועץ רפואי ארצי
יועץ רפואי ארצי, רופא בכיר מתחום הטיפול הנמרץ, שעובד מול הצוותים הרפואיים בבתי החולים ונותן להם מענה 24 שעות ביממה: תפקידו לייעץ ולאשר מועמדים לתרומה, להכין פרוטוקולים טיפוליים, ולהדריך צוותים רפואיים בטיפול בתורמים.

Created by Tvuna