חזרה

כרטיס אדי – צוואה רוחנית


המרכז הלאומי להשתלות מנהל את מאגר החותמים על נכונות לתרומת איברים אחרי מותם.

החתימה מתבצעת באמצעות כרטיס תורם הנקרא כרטיס אדי.

חתימה על כרטיס אדי מעידה על רצונו של אדם למלא חובה אנושית נעלה ולתרום מאיבריו לאחר מותו להצלת חייהם של חולים הממתינים להשתלה. יש בחתימה גם משום הכרזה הומניסטית על ערבות הדדית בין בני אנוש. באמצעות החתימה על הכרטיס נרשם החותם למאגר התורמים המנוהל על ידי המרכז הלאומי להשתלות.

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, נהוג לקבל את הסכמת המשפחה גם כאשר הנפטר הוא בעל כרטיס תורם, וזאת על מנת לכבד את רצונה של המשפחה בשעתה הקשה.
החתימה על כרטיס אדי מסמנת לבני המשפחה כיצד לנהוג, ואף מקלה על המתלבטים בקבלת ההחלטה לתרום.

הניסיון מוכיח כי בני משפחתו של נפטר החתום על כרטיס אדי, רואים בכך את צוואתו ומסכימים לתרום את איבריו.
החתימה על הכרטיס מעניקה לחותם ולבני משפחתו קדימות בהשתלות על פי התוכנית שפיתח המרכז הלאומי להשתלות לפי סעיף בחוק השתלת איברים התשס"ח.

Created by Tvuna