חזרה

הרב אבי גיסר

 


אחיי ואחיותיי, מן השמים יודעים הכול, ולכן אדם אשר במותו מציל חיים - אין לך עילוי נשמה גדול מזה!

לכל אחד מאתנו חובה לדאוג להצלת חיי אחרים. חז"ל אמרו שגמילות חסדים גדולה מן הצדקה, שגמילות חסדים מתקיימת בין בממונו בין בגופו, ואנו נוסיף "בין בחייו של האדם ובין במותו".

האדם צריך להיות מוכן ומזומן לגמילות חסדים בחייו ולאחר חייו!


הרב אבי גיסר
רב היישוב עפרה, יו"ר מועצתהחינוך הממלכתי-דתי

הצטרפו למאות האלפים שכבר חתומים על כרטיס אדי 

Created by Tvuna