חזרה

סיכום פעילות המרכז הלאומי להשתלות - 2020


השנה הייתה מאתגרת גם בתחום השתלות האיברים.
שמרנו על 60% שעורי הסכמה של משפחות לתרום איברים, והצלחנו לבלום ירידה משמעותית במספר התורמים הנפטרים, כפי שקרה במדינות המערביות.


סיכום ההצלבות בשנת 2020

השנה הייתה מאתגרת גם בתחום השתלות האיברים.
שמרנו על 60% שעורי הסכמה של משפחות לתרום איברים, והצלחנו לבלום ירידה משמעותית במספר התורמים הנפטרים, כפי שקרה במדינות המערביות.

בהשוואה למדינות מערביות אחרות בהן נצפתה ירידה הייתה של 30-50% במערך התרומות, בישראל הייתה ירידה ממוצעת של 8-10%. למרות הסגרים המשיכו מתאמות ההשתלה והרופאים העוסקים בהשתלות לעבוד כבימי שגרה. הירידה נבעה מגורמים אובייקטיבים רלבנטיים לתקופת הסגר כמו מוות מוחי בחולי קורונה שלא מאפשר תרומה, עצירת ניתוחים אלקטיביים, ירידה בקורבנות תאונות דרכים ועוד.
למרות המצב המאתגר:


תרומות איברים

שעורי הסכמות לתרומה מנפטר נותרו יציבים - 60% זהים לאלו של שנת 2019.
פוטנציאל התורמים - ירידה קלה של 13% בלבד
מספר ההסכמות לתרומה – ירד ב- 8.4% בלבד


רשימת ממתינים ארצית להשתלות מנפטר

עליה במספר הממתינים להשתלה ב-10% מ-1153 ל- 1266
ממתינים חדשים שהצטרפו 736 בדומה למספר ב- 2019 (737), ואלו מהווים 58% מהרשימה.
פטירות ממתינים 63 בשנה לעומת 50 בשנת 2019
העלייה במספר הממתינים מקורה בירידה שחלה השנה במספר ההשתלות.


נתוני השתלות בהשוואה לשנת 2019:

מכל תורם נפטר מתבצעות לרוב מספר השתלות, ולכן עם הירידה במספר התורמים חלה ירידה גם במספר ההשתלות.
השתלות כליה: ירידה של 23% מ-154 ל- 118
השתלות כבד: ירידה של 17% מ-87 ל-72
השתלות לב: ירידה של 9% מ-22- ל-20
השתלת ריאות: ירידה של 34.6% מ-52 ל-34
קרניות (בעיקר מתורמים לאחר דם לב): 640 ב- 2020 לעומת 785 בשנת 2019. ממחצית מרץ נעצרו התרומות וחודשו רק ביוני כשהתאפשרה בדיקת קורונה מהירה. במקביל, הממתינים להשתלה חששו להגיע לבית החולים להשתלה וויתרו (בעצם דחו) את ההשתלה.


עליה במספר התורמים החיים

עליה של 10% במספר התורמים החיים
עלייה של 48% במספר תורמי הכליה האלטרואיסטים- שתרמו לאדם שאינם מכירים מ-127 בשנת 2019 ל-188 בשנת 2020. ואילו בתרומות בתוך המשפחה חלה ירידה של 29% מ- 121 ב- 2019 ל- 85 ב- 2020.

בד בבד ובאופן מפתיע, ולמרות הפסקת פעילות יזומה למשך 6 שבועות בתקופת הסגר הראשון חלה עליה בהשתלות כליה מתורמים חיים. מרבית התרומות הגיעו מתורמים אלטרואיסטים שבאו לתרום לאדם שאינם מכירים. רבים מהם ציינו כי מותו של הרב הבר מקורונה בסוף אפריל, היווה את הטריגר עבורם לממש חלום ישן, או להפוך למעשה - מחשבה שקיננה בם שנים אחדות.

עליה של 58% בניתוחי השתלות מוצלבות בקרב זוגות שלא נמצאה בתוכם התאמה
46 השתלות כליה מתורמים חיים בוצעו באמצעות הפעלת מאגר ארצי ובינלאומי להשתלות כליה בין זוגות ללא התאמה, ובזכות תורמים אלטרואיסטים של המרכז להשתלות שהוכנסו למאגר הארצי כדי לייצר יותר אפשרויות להתאמה. במצבים אלה, התורם מכלל הזוגות, "שנותר ללא נתרם", תרם לחולה מהרשימה הארצית. בזכות 4 תורמים אלטרואיסטים מהמרכז להשתלות התבצעו השנה 11 השתלות בשתי שרשראות נפרדות, שבאמת מהם גם הועברה כליה לצכיה והתקבלה משם כליה אלינו.

כרטיס אדי קרובים למיליון

עוד כ- 3500 חתימות על כרטיס אדי כדי להגיע למיליון. 996520 חתומים כיום.

ממתינים להשתלה


הסכמות ואי הסכמות (מ.מ. וDCD)


ניתוחי השתלות מתורמים נפטרים וחיים

 

השתלות מנפטר לפי איבר 2020

האיבר

סה"כ קודמו

כליה

108

כליה+לבלב

4

לבלב

 

2 כליות באחד

6

כבד

67

SPLIT

 

כבד+כליה

5

כבד+ לבלב  
לב 19
2 ריאות 32
ריאה 2
לב+כליה 1

סה"כ

244

 

46% מהמושתלים קיבלו השתלה איבר בזכות קדימות בתור שמעניקה חתימה על כרטיס אדי

 

האיבר

סה"כ קודמו

לב

7

ריאה

2

2 ריאות

15

כבד

26

כליה

59

כבד+כליה

1

כליה+לבלב 1
2 כליות 1

סה"כ

112

 

ניתוחי השתלת כליות מנפטר

 

מספר כליות שהושתלו מתורמים נפטרים

השתלת כליה מתורמים חיים


השתלות אונת כבד מתורמים חיים

 

השתלות כבד מתורמים נפטרים

 

ניתוחי השתלות ריאה

ניתוחי השתלות לב

סך חתומים על כרטיס תורם

 הצטרפו למאות האלפים שכבר חתומים על כרטיס אדי 

 

Created by Tvuna