גלריית תמונות - הדלקת נרות מסורתית

מושתלים ומשפחות תורמים מדליקים נרות חנוכה באירוע המסורתי

Created by Tvuna