חזרה

חברי האגודה

להלן רשימת חברי אגודת אדי: 

גדי בן דרור - יושב ראש האגודה
אורנה ברוך - מנכ"לית האגודה
נפתלי גולדבאום - גיזבר האגודה
דבורה בן דרור
משה פישר
יעקב מרמור
משה סתו
אבי שמואלביץ
אמנון בן דרור
שרה קומם
רן אריאב
ניר גורן
גיורא לוסקי
משה קזולה
אמילי לוי-שוחט
עימאד סלאימה
בנימין מזרחי בנימין
מאיר ממן
חייקה כהן
עו"ד שירה יוסף

Created by Tvuna