אבל הוא הכרטיס החשוב בחיים אבל הוא הכרטיס החשוב בחיים

הוא נראה כמו כל כרטיס

אבל הוא הכרטיס החשוב בחיים

לחתימה
 

בן משפחתך מוכן לתרום לך כליה אך אין התאמה ביניכם? הכירו את תכנית ההצלבות הלאומית ע"ש דר. דני שמואלי ז"ל

שאלות ותשובות

למי מיועדת תכנית ההצלבות בהשתלות כליה מתורמים חיים?

למועמדים להשתלה אשר להם קרוב משפחה, חבר קרוב המוכנים לתרום להם כליה, אך התרומה לא יכולה להתבצע בתוך הזוג עצמו מאחת הסיבות הבאות:

 • אי התאמה בין סוג הדם של המועמד לסוג הדם של התורם
 • הימצאות נוגדנים לכליית התורם בדמו של המועמד להשתלה

התוכנית מציעה פתרון אשר יאפשר מימוש התרומה וביצוע השתלה, למרות אי ההתאמה הקיימת בין המועמד והתורם המקוריים.

כיצד מתבצעות ההצלבות ומציאת זוגות מתאימים להשתלות כליה?

במסגרת התוכנית מרוכזים כל הזוגות, מועמד להשתלה והתורם, שלא ניתן לבצע תרומת כליה ביניהם. תוכנת מחשב מיוחדת מבצעת הצלבות ומוצאת  התאמות בין תורמים לבין מועמדים להשתלה מזוגות אחרים. כתוצאה מכך נוצרים צמדים חדשים – מועמד מזוג אחד ותורם מזוג אחר אשר ביניהם קיימת התאמה, וכך ניתן יהיה לבצע את ההשתלה.

מי זכאי להצטרף לתוכנית ההצלבות הלאומית של השתלות כליה?

כל מועמד להשתלה שיש לו תורם רשאי להצטרף לתוכנית, כולל:

 •  מטופלי דיאליזה
 • חולים באי ספיקת כליות אשר עדיין לא החלו בטיפולי דיאליזה.

איך מצטרפים לתכנית ההצלבות הלאומית להשתלות כליה?

נרשמים לתוכנית באמצעות הרופא הנפרולוג המטפל וממלאים בעזרתו את טפסי הרישום של הזוג (מועמד ותורם). הרופא דואג להעברת הטפסים אל המרכז הרפואי בו המועמד בוחר לעבור את ניתוח ההשתלה, לצורך השלמת פרטים.

טופס רישום מיוחד של הזוג מועבר למרכז הלאומי להשתלות, והפרטים מוכנסים למאגר נתונים ממוחשב המכיל זוגות נוספים של מועמד ותורם שאינם מתאימים זה לזה. פעם בשלושה חודשים, או כאשר מצטרף זוג חדש, מתבצעת הצלבה ממוחשבת בין המועמדים לתורמים במאגר. הצלבה זו תיצור צמדים חדשים של מועמד ותורם שאינם בני משפחה אך יש ביניהם את ההתאמה הנדרשת לביצוע ההשתלה.

מועמד להשתלה אשר נמצא לו תורם מתאים מזוג אחר, יקבל מיד הודעה ויוזמן למרכז השותל בו הוא רשום, לביצוע בדיקות התאמה סופיות עם התורם החדש ולקבלת האישור הסופי להשתלה.

מהם יתרונות תכנית ההצלבות ?

תכנית ההצלבות הלאומית להשתלות כליה - יתרונות נוספים שכדאי לדעת עליהם:

 • ההצטרפות לתוכנית אינה כרוכה בשום עלות ובשום סיכון.
 •  אם המועמד נמצא ברשימת ההמתנה הארצית להשתלה מתורם נפטר ההצטרפות לתוכנית ההצלבות אינה מוציאה אותו מהרשימה. הוא נשאר ברשימה ואינו מאבד את תורו. רק בשלב שבו התבצעה ההצלבה והוא משויך לצמד חדש, הוא יוצא באופן זמני מהרשימה עד להשלמת כל הבדיקות.
 • ההצטרפות לתוכנית ההצלבות מחייבת את התורם לתרום כליה, ואת המועמד – לקבל השתלה. אך עם זאת עד ביצוע ההשתלה ניתנת האפשרות לחזור מההסכמה. החלטה זו הינה החלטה אישית בלבד.
 • התוכנית מבוססת על מציאת התאמה לשני בני הזוג – התורם והחולה. אם לא נמצאה תורם כליה מתאים לחולה, ומועמד מתאים לקבל את כליית התורם - ייעצר התהליך.

למה כדאי להצטרף לתוכנית ההצלבות הלאומית להשתלות כליה?

ההצטרפות לתוכנית מהווה יתרון למועמד להשתלה ולתורם כאחד.

 • היא מעלה מאוד את סיכויי המועמד להשתלה, לזכות בהשתלה מוצלחת.
 • היא מאפשרת לתורם לממש את רצונו לעשות מעשה אצילי, ולזכות להציל חיים נופים בנוסף לאדם לו רצה לתרום.
 • היא מאפשרת גם לחולים שטרם החלו טיפול בדיאליזה לזכות בהשתלה (לעומת השתלה מתורם נפטר שמתאפשרת אך ורק במטופלי דיאליזה).

המידע הרפואי בתוכנית ההצלבות בהשתלות כליה מתורמים חיים– כמה ולאן?

הסכמה להשתתף בתוכנית מהווה הסכמה לכך כי המידע הרפואי של הזוג, החולה ובן משפחתו התורם, יוכנס למסד נתונים ממוחשב של המרכז הלאומי להשתלות ומשם יועבר בעילום שם לתוכנת המחשב המאתרת צמדים מתאימים.

מידע זה, בדומה למידע שמועבר בעת ההרשמה לרשימה הארצית של הממתינים לתרומה מנפטר, יכיל את שם החולה, תאריך הלידה, הקשר המשפחתי בינו לבין התורם, סוג הדם, תוצאות של סיווג רקמה, טיפול תרופתי ופרטים רלוונטיים אחרים. מידע זה נחוץ למציאת

התאמה מיטבית בין תורם למועמד מתוך המאגר. בגמר תהליך מציאת ההתאמות שנעשה במרכז הלאומי להשתלות, המידע אודות הצמדים החדשים שנוצרו ייבדק ויאושר רופאים מומחים בתחום השתלות כליה.

סודיות המידע ופרטיותו מאובטחים על ידי מערכות אבטחה של משרד הבריאות.

מהי תכנית ההצלבות הבינלאומית להשתלות כליה?

תכנית ההצלבות להשתלות כליה פועלת בהצלחה במדינות רבות באמריקה הצפונית, אירופה ואוסטרליה, ומצליחה שם במטרתה לקצר את משך ההמתנה ולצמצם את מספר הממתינים להשתלת כליה. ישראל חתמה על הסכמי שיתוף פעולה עם צ'כיה וקפריסין לביצוע הצלבות בין הזוגות ופועלת לצירוף מדינות נוספות.

מה הניסיון של המרכז הלאומי להשתלות בהצלבות כליה עם מדינות אחרות?

מאז דצמבר 2019 כבר בוצעו פעמיים הצלבות כליה עם צ'כיה ונערכו 14 השתלות כליה.

ההשתלות עברו בהצלחה. הכליות אשר הועברו בטיסה ממדינה למדינה מתפקדות מצוין ונתנו שתן כבר בחדר ניתוח מיד אחרי ההשתלה.

תורם כליה אלטרואיסט יכול להציל 2-3 חולים ואף יותר באם יכנס לתכנית ההצלבות ?

תורם אלטרואיסט המצטרף לתכנית ההצלבות ללא נתרם/חולה, יכול להציל יותר מחולה אחד. בזכות התאמה שלו לחולה מסוים, התורם המקורי שלו יתרום לאחר. לעיתים ניתן להציל גם 3 חולים ויותר, על ידי יצירת שרשרת של התאמות בין זוגות. 

Created by Tvuna