חזרה

חזון האגודה

האגודה הציבה לעצמה את המטרות והיעדים הבאים: 

1. הגדלת מספר ההשתלות המבוצעות בישראל

• צמצום רשימת הממתינים להשתלות
• מניעת הצורך לנסוע להשתלות בחו"ל
• חיזוק המיומנויות והניסיון המקצועי של קהילת הרופאים העוסקים בהשתלות – ע"י הגברת מספר ההשתלות
• הגדלת מספר תורמי האיברים 
• הקמת מרכז זהות/תיעוד לנושא השתלות איברים בישראל

2. קיום פעילויות הסברה והחתמה על כרטיסי אדי
• הגדלת מספר החתומים על כרטיס אדי
• איתור גורמים ממריצים ומעודדים - שישפיעו על הציבור לתרום איברים
• קידום הנושא בקרב אוכלוסיות דתיות
• קידום הנושא בקרב אוכלוסיית הערבים

3. הקמת פורום חברתי וקידום פעילויות חקיקה בכנסת
קידום פעילות חקיקה ועבודה מול ועדות הכנסת ומול הגורמים התומכים בנושא בקרב קרנות, עמותות וחברות שונות

Created by Tvuna