חזרה

קדימות בהשתלות

כרטיס תורם –  לתת חיים. לקבל קדימות בהשתלה.

החותמים על כרטיס התורם מביעים את נכונותם לתרום את איבריהם להשתלה לאחר מותם ומקיימים בכך חובה אנושית נעלה של הצלת חיים. החתימה על הכרטיס מהווה צוואה רוחנית לבני משפחתם ומקלה עליהם את ההחלטה לתרום את איבריהם.
במסגרת חוק השתלת איברים 2008 נכלל סעיף - ייחודי וראשוני מסוגו בעולם - המעניק לחותמים על כרטיס התורם ולבני משפחתם הקרובים קדימות ברשימת הממתינים להשתלה, אם חלילה יזדקקו לכך בעתיד.

קדימות על פי החוק

תוכנית הקדימות גובשה לאחר דיונים מקיפים ומעמיקים על ידי פורום   של אתיקאים, פילוסופים, משפטנים, אנשי דת, פסיכולוגים ורופאים. החוק מעניק למועמד להשתלת איבר, בעל כרטיס תורם, קדימות ברשימת הממתינים להשתלה, לעומת ממתינים אחרים בעלי נתונים רפואיים זהים שלא חתמו על הכרטיס. 

החוק מעניק קדימות בהמתנה להשתלה גם במקרים הבאים:

 • לממתין להשתלת איבר שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה (הורים, אחים, ילדים או בן זוג) חתם על כרטיס תורם.
 • לממתין להשתלת איבר אשר בן משפחתו מדרגה ראשונה נפטר (בארץ) ואיבריו נתרמו להצלת חיים.
 • לממתין להשתלת איבר אשר תרם בחייו, הוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה, איבר (כליה, אונת כבד או אונת ריאה).

דרגות בקדימות:

בהתאמה להגדרות התנאים המקנים זכאות להענקת קדימות לפי חוק ההשתלות ידורגו החולים הממתינים לשלוש דרגות קדימות - מרבית, רגילה ומשנית.
קדימות מירבית לממתינים שהם או קרוב משפחתם מדרגה ראשונה נתנו בפועל את הסכמתם לתרומת איברים מקרוב שנפטר או לממתין אשר תרם בחיים כליה או אונת כבד או ריאה. לגביהם הקדימות תינתן מידית ללא צורך בתקופת המתנה.
קדימות רגילה לממתינים שחתמו על כרטיס התורם.
קדימות משנית לממתינים שאינם חתומים בעצמם על כרטיס התורם אך יש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה החתום על הכרטיס.

מועד הזכאות לקדימות להשתלה

 • שלוש שנים לאחר מועד החתימה על כרטיס תורם–אדי.
 • קדימות מיידית:
  • לבעלי קדימות מירבית
  • לחותמים על כרטיס אדי עד גיל 19
  • לעולים חדשים החותמים על כרטיס אדי עד תום השנה הראשונה לעלייתם 

סייגים והחרגות

ילדים - הקצאת האיברים עבור ילדים אינה משתנה, ותוכנית מתן הקדימות להשתלה לפי חוק ההשתלות איננה חלה על רשימת ההמתנה להשתלה של ילדים עד גיל 18.
חולים דחופים – שנשקפת סכנה מיידית לחייהם: חולים אלו ימשיכו להיות בראש רשימת הממתינים, ואולם גם ביניהם תינתן קדימות להשתלה לחולים שחתמו על כרטיס התורם.

יישום התוכנית החל ב- 1.4.2012

לסעיף (9)(ב)(4) בחוק ההשתלות המתייחס לנושא הקדימות  – הקלק כאן.

Created by Tvuna