גלריית תמונות - חמש שנים לחוק ההשתלות

ביום העיון לציון 5 שנים לחוק ההשתלות הוצגו נתונים שונים לגבי ההשתלות בישראל ונערכו דיונים שונים בנושאים -
מיגור תופעת הסחר באיברים, תרומת איברים מאנשים חיים (כליות) ומתן קדימות בתור להשתלה לתורמי איברים

 

Created by Tvuna