חזרה

הרב דרוקמן והרב שרלו


כרטיס אדי המחודש מאפשר לכל מי שנשמע לפסקי הרבנות לחתום עליו בלב שלם. 

הקב"ה מחיה מתים. בתחיית המתים כולם יקומו לתחייה בריאים ושלמים וגם מי שבחייו היה פגום במשהו יקום שלם - בגוף מלא ובנפש מלאה.

מצווה גדולה היא לחתום על כרטיס אדי המחודש ולהציל נפשות!
 

הרב חיים דרוקמן, 
ראש ישיבות בני עקיבא 

הרב יובל שרלו,  
ראש ישיבת ההסדר אורות שאול,מראשי רבני צהר

הצטרפו למאות האלפים שכבר חתומים על כרטיס אדי 

Created by Tvuna