חזרה

הרב דב ליאור

הרב דב ליאור
לכבוד: הרב א. שטינברג ור' חיים פלק

השלום והברכה וכט"ס.

שמעתי את דבריכם אודות כרטיס אדי ועל פועלכם הרב למען רבות למען הבטחת כל הדרישות ההלכתיות ביחס לתרומת איברים של נפטר לצורך הצלת חיים.
אכן נראה שדרישותיכם מהגורמים המטפלים בעניין נתמלאו וכעת אין יותר מקום לחשוש מניוול המת לפי דעת רוב הפוסקים.

יישר כוחכם על פועלכם בנושא זה, ויהי רצון שתזכו להצלחה רבה בקידום יישום ההלכה בנושאים נוספים בחיינו הציבוריים.

החותם לכבוד התורה ולומדיה,
הרב דב ליאור
רב העיר קריית ארבע היא חברון ת"ו

הצטרפו למאות האלפים שכבר חתומים על כרטיס אדי 

Created by Tvuna