חזרה

על האגודה

אגודת אדי הוקמה ב- 30.10.1978, לאחר מותו של אהוד בן דרור. עם הקמתה שמה לה למטרה מרכזית להעלות את מספר החותמים על כרטיס תורם.

בעזרת בני משפחה, חברים ומתנדבים נרשמו תוך זמן קצר 250,000 איש לקבלת כרטיס תורם. 
בעקבות קצב הגידול המדהים בשנת 1989 פנה מנכ"ל משרד הבריאות דאז ד"ר משיח להוריו של אדי וביקש להעביר את המאגר למשרד הבריאות ולמחשב אותו. 

הוריו של אדי נענו לבקשה ובלבד שישמר שמו של הכרטיס כ-"כרטיס אָדי". חתימה על הכרטיס, באותן שנים נעשתה גם באמצעות חידוש רישיונות נהיגה כאשר מידי שנה הציבור קיבל תזכורת לחתום על כרטיס.

מטרות האגודה:

  1. הגדלת מספר תרומות האיברים וההשתלות , במטרה לצמצם את רשימת הממתינים.
  2. הגדלת מספר החותמים על כרטיס אדי ועידוד תרומות מתורמים חיים.
  3. הגברת המודעות לנושא השתלות.
  4. הקמת מרכז זהות/תיעוד לנושא השתלת איברים בישראל.

אמצעים להשגת המטרות:

  1. קידום פעילות חקיקה ועבודה מול ועדות הכנסת ומול גורמים התומכי בנושא בקרב קרנות, עמותות וחברות שונות.
  2. תמריצים שונים לנושאי כרטיס אדי- הנחות, כניסות חינם והקמת קרן.
  3. מענקים למשפחות תורמות.
  4. ייזום ארועים להתרמה, והגברת תקשורת למשפחות תורמים ומושתלים.
  5. ייזום ארועי ספורט ופעילות תמיכה וימי כף למשפחות תורמים ומושתלים.

Created by Tvuna