חזרה

השתלת רקמות

רקמות שונות מגופו של נפטר גם הן יכולות להציל איברים ותפקודים שונים של אנשים אחרים ולשנות לחלוטין את מהלך חייהם.

הרקמות שניתן להנציל מנפטר הן: קרנית, עור, מסתמי לב ועצמות. ישנם גם מקרים שבהם ניתן להשתמש ברקמות מתורמים חיים.

המרכז הלאומי להשתלות מפקח ומרכז את תחום הרקמות ברמה הארצית.

Created by Tvuna