חזרה

פרופ' איתן מור והרב דוד סתיו

הרב סתיו ופרופסור מור

אחיי ואחיותיי, מצווה מהתורה היא לאפשר להשתמש באיברים של אדם, אחרי שהוא כבר נחשב למת מבחינה הלכתית, אם אפשר להציל בהם חיי אדם אחרים.

חשוב לדעת: כמה מעשים שאנו עושים לעילוי נשמתו של הנפטר - אומרים משניות, לומדים תורה, אומרים קדיש ומסכימים לתרומת איברים של אדם שנפטר ובכך מצילים שבע נפשות, הרי שהדבר נזקף לעילוי נשמתו ומסייע לנפטר בבית דין של מעלה.

כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. 

הרב דוד סתיו
רב המועצה המקומית שהם
ויו"ר ארגון רבני צהר 


אנו, הרופאים המשתילים, משלבים ידיים עם גדולי הרבנים בישראל, בתקווה להעניק חיים חדשים למאות החולים הממתינים להשתלת איבר. אנו קוראים לכם להיענות לקריאתם לחתום על כרטיס אדי המחודש, ויחד נציל עולם מלא.

פרופ' איתן מור
מנהל המחלקה להשתלות איברים
המרכז הרפואי בילינסון

הצטרפו למאות האלפים שכבר חתומים על כרטיס אדי 

Created by Tvuna