חזרה

השתלות איברים בישראל

בשנת 1968 בוצעה בישראל השתלת הלב הראשונה, שנה לאחר השתלת הלב הראשונה בעולם. למרות שההשתלה הוגדרה כהצלחה, המושתל מת כעבור כשבוע בשל זיהום.  

אז נערכו השתלות נוספות אך הן לא צלחו, בשל כך הופסקה הפעילות של השתלות בישראל. בנוסף, בשל היעדר מרכז רפואי מאושר בישראל לביצוע השתלות, עד ראשית שנותהשמונים הוטסו חולים מישראל לחו"ל על מנת לבצע השתלות לב וכבד.

לקראת אמצע שנות 1980 גבר הלחץ במערכת הבריאות ובציבור לבצע השתלות בישראל, בשנתבית החולים הדסהבירושליםקיבל את האישור הרשמי ממשרד הבריאות לבצע השתלות לב (אך לא כבד). כבר באותה שנה בחודש אוגוסט בוצעה השתלת הלב המוצלחת הראשונה בישראל.

 

השתלת איברים בישראל

 השתלת הלב הראשונה

בשנות ה 1980 ניתן להצביע על פריצת דרך בהשתלות איברים, עם גילוי ומתן אישור רשמי של הרשויות לשימוש בתרופות למניעת דחיית האיברים ולאחר מכן חומרים אחרים שתורמים לשימור איברים, ולמעשה רק בשנות ה1990  השתלות איברים הפכו לתופעה נפוצה יותר, ומספרן גדל לאלפים.

כיום המודעות לנושא השתלת האיברים גדלה ורבים מאזרחי ישראל כבר חתומים על כרטיס אדי למען הצלת חיים. יחד עם זאת, ישנם לא מעט חולים הממתינים בתור להשתלה וזקוקים למעלה על מנת להמשיך ולקיים אורח חיים תקין. אנו קוראים לכם להצטרף אלינו ולחתום על הכרטיס למען הצלת חיים.

Created by Tvuna