חזרה

השתלת מסתמי לב

המסתמים בלב מאפשרים זרימת דם תקינה לתוך הלב ומחוצה לו.

החלפת מסתמי לב פגומים מקובלת בעולם מזה זמן רב. ניתן להשתיל מסתמי לב מלאכותיים אך קיים יתרון בולט בהשתלת מסתמים ממקור אנושי- תרומה מנפטר, אשר בא לידי ביטוי באיכות החיים של המושתל.

פגיעה במסתמי הלב יכולה להיות כתוצאה ממומי לב מולדים, או ממחלות מסתמים כתוצאה ממחלות לב שונות.

Created by Tvuna