חזרה

סיכום פעילות המרכז הלאומי להשתלות - 2013

90,224 חותמים חדשים על כרטיס אדי – מספר שיא!


סיכום ההצלבות בשנת 2013

שיעור ההסכמות הגבוה ביותר מאז הקמת מערך תאום ההשתלות, 56% ממשפחות הנפטרים נתנו הסכמתם לתרום איברים.
שיא כל הזמנים 392 ניתוחי השתלה מתורמים חיים ומתורמים נפטרים.
קרוב למחצית מושתלי האיברים מנפטר- קודמו בתור להשתלה בזכות חתימתם על כרטיס אדי.
עליה ב- 24% בהשתלות כליה מתורמים חיים.
90 אלף חותמים חדשים על כרטיס אדי - שיא כל הזמנים!
637 השתלות קרנית.
פתיחת תכנית חדשה להשתלות מעי - בוצעה השתלת מעי ראשונה.

ד"ר תמר אשכנזי מנהלת המרכז הלאומי להשתלות: העלייה המתונה בשעורי ההסכמות לתרום במשך השנים, היא העלייה המצופה במצבים בהם אנשים נדרשים לקבל החלטה בנושא מורכב וטעון רגשית כתרומת איברים. עליה זו היא תוצאה של עבודה מאומצת בהגברת המודעות והמוכנות לתרום הנעשית על ידי המרכז הלאומי להשתלות באמצעות מתאמות ההשתלה וקמפיינים ארציים. הציבור מבין כיום יותר מתמיד כי מוות מוחי נשימתי הוא בלתי הפיך, כי צוות חיצוני של מומחים, שאינו קשור למערך ההשתלות קובע את המוות על סמך מבחנים קפדניים. אנשי מערך הבקרה שמונו ע"פ חוק לא מצאו טעויות בקביעת המוות המוחי.

פרופ' רפי ביאר יו"ר ועדת ההיגוי: אני מברך את צוות המרכז הלאומי להשתלות, מתאמות ההשתלה, נאמני ההשתלה וצוותי ההשתלות בבתי החולים על ההישג השנה. העלייה במספר תורמי האיברים היא תוצאה של עבודה מאומצת בימים, בלילות, בשבתות ובחגים, בשיתוף אנשי צוות רבים כולל הנהלות בתי החולים. אבל בראש וראשונה אני מבקש להודות למשפחות התורמים ולתורמים שהחליטו לתרום איבר מגופם כדי להציל חיים. הערבות ההדדית של תושבי ישראל למתן חיים היא ערך עליון ואנו רואים הענות גבוהה יותר השנה החולפת של תושבי ישראל להשתלות איברים. יש לנו מערך השתלות מפואר בישראל שאנו יכולים להיות גאים בו.ניתוחי השתלות מתורמים נפטרים וחיים

 

גרף הסכמות ואי הסכמות


ממתינים שקיבלו איבר בזכות היותם חתומים על כרטיס אדי

האיבר

סה"כ קודמו

לב

4

ריאה

25

כבד

13

כליה

67

סה"כ

109


ניתוחי השתלות מנפטר - 248

  • כליה - 112
  • כליה + לבלב - 10
  • שתי כליות באחד -5 (לרוב בכליות מבוגרות)
  • כבד - 57
  • כבד + כליה -1
  • דומינו כבד - 1
  • לב -13
  • שתי ריאות – 24
  • ריאה אחת- 25

 

השתלות כליה מתורמים חיים


השתלות אונת כבד מתורמים חיים


השתלות כבד מתורמים נםפטרים

 

השתלות ריאה

 

השתלות לב

ממתינים להשתלה


תנועת ממתינים על הרשימה 2018

 

ריכוז השתלות מסתמי לב, עור, עצם/גיד וקרניות

 

סך חתומים על כרטיס תורם

 הצטרפו למאות האלפים שכבר חתומים על כרטיס אדי 

Created by Tvuna