חזרה

הרב דוד סתיו

 


אחיי ואחיותיי, מצווה מהתורה היא לאפשר להשתמש באיברים של אדם, אחרי שהוא כבר נחשב למת מבחינה הלכתית, אם אפשר להציל בהם חיי אדם אחרים.

חשוב לדעת: כמה מעשים שאנו עושים לעילוי נשמתו של הנפטר - אומרים משניות, לומדים תורה, אומרים קדיש ומסכימים לתרומת איברים של אדם שנפטר ובכך מצילים שבע נפשות, הרי שהדבר נזקף לעילוי נשמתו ומסייע לנפטר בבית דין של מעלה.

כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. 

הרב דוד סתיו
רב המועצה המקומית שהם
ויו"ר ארגון רבני צהר 

הצטרפו למאות האלפים שכבר חתומים על כרטיס אדי 

Created by Tvuna