חזרה

תהליך תרומת האיברים

איתור מועמדים
בכל בית חולים בישראל פועלת מתאמת השתלות שתפקידה לאתר מועמדים לתרומת איברים מקרב נפטרים שנקבע אצלם מוות מוחי, והם עומדים בקריטריונים רפואיים ברורים שנמצאים בידי המתאמת. פעילותה של מתאמת ההשתלות הינה באחריות ובתקצוב מרכז הלאומי להשתלות.

פנייה למשפחה ושמירת האיברים
מרגע איתור המועמד, על המתאמת לפעול בשני צירים מקבילים:
מול המשפחה - ליווי משפחת המועמד מרגע קבלת הידיעה על המוות, ובהמשך מיידי – פנייה אל המשפחה לקבלת הסכמה לתרומת האיברים. על המתאמת ליישם בפנייה זו רגישות רבה לאור המצב הרגשי הקשה בו נמצאת המשפחה.
מול נאמן ההשתלות והצוות הרפואי - נאמן ההשתלות בבית החולים, רופא בכיר מטיפול נמרץ המומחה בטיפול לשימור איברים, אחראי על ביצוע בדיקות מיוחדות לבדיקת תקינות האיברים ושימור תקינות זו עד לקציר. המתאמת מופקדת על תיאום ההליך המורכב ויישום כל הפרוטוקולים הרפואיים הנדרשים.

אם מתקבלת הסכמה
החלטת המשפחה היא הקובעת אם התהליך ימשיך או לא. כל החלטה של המשפחה מתקבלת על ידי המתאמת בכבוד ובהבנה. תהליך התרומה נמשך רק אם המשפחה מביעה הסכמתה לתרומה.

מתקדמים לחיים
מתאמת ההשתלות הארצית במרכז הלאומי להשתלות מנצחת על התיאום בין התרומה להשתלה. עליה לתאם בין הצוותים הניתוחיים המבצעים את הניתוח להנצלת האיברים תוך כדי איתור המועמדים להשתלה ותיאום עם הצוותים המשתילים בבתי החולים השונים. הכל נעשה במהירות וביעילות מול אילוצי הזמן.

הקצאת האיברים להשתלה
ההחלטה מי יקבל את האיברים הנתרמים נעשית במרכז ההשתלות הלאומי. מתאמת ההשתלות הארצית מקבלת ממתאמת ההשתלות בבית החולים את הפרטים הרפואיים, כגון גובה ומשקל, גיל וסוג דם, של התורם או התורמים שהתקבלה הסכמה ממשפחותיהם.
היא פונה לאחראית הרישום וההקצאה במרכז הלאומי להשתלות, שתפקידה לנהל את מאגר הממתינים הממוחשב הכולל את כל הממתינים להשתלה בישראל, ממוינים על פי האיבר שהם ממתינים לו. לכל איבר יש רשימת ממתינים אחת. אחראית ההקצאה מזינה את הפרטים הרפואיים של התורם למחשב. תוכנה מיוחדת ומקבלת את שמות הממתינים להשתלה המתאימים לתורם הנוכחי.
האחראית על רישום החולים להשתלה ועל הקצאת האיברים במרכז הלאומי להשתלות מרכזת את נתוני כל המועמדים להשתלה בישראל; לכל איבר ואיבר יש רשימת ממתינים אחת. כאמור, אחראית ההקצאה מזינה את הנתונים של התורם הנוכחי למחשב, לתוכנה מיוחדת הקובעת, על-סמך קריטריונים ונוסחאות, מי מהמועמדים להשתלה יקבלו איברים מהתרומה הנוכחית.

מידע נוסף אודות מדיניות הקצאת איברים מתורמים נפטרים

הידיעה המיוחלת מגיעה
מתאמת ההשתלות הארצית מודיעה לצוות המנתח מי הוא האדם הראשון שעלה במחשב של מנהלת ההקצאה. הצוות המטפל בחולה מאתר אותו ומודיע לו כי נמצא עבורו איבר להשתלה. אם הכל כשורה (המקבל אותר והוא במצב כשיר להשתלה), החולה מוזעק מיידית לבית-החולים לשם עריכת הניתוח. כאשר מתעוררת בעיה, מחפשים את החולה השני ברשימה ששמו עלה במחשב, וכך הלאה.
המועמדים להשתלה חייבים להיות זמינים תמיד בטלפון נייד או בכל אמצעי תקשורת אחר למקרה שייקראו להשתלה.

ועכשיו הניתוח להנצלת האיברים
משאותרו המועמדים להשתלת איבריו של התורם (למועמדים להשתלת כליה - העיתוי יכול להשתנות, ותלוי בסוג בדיקות ההתאמה הנדרשות), מבצעת מתאמת ההשתלות הארצית במרכז הלאומי להשתלות את התיאומים הנדרשים עם הצוותים המנתחים וקובעת את מועד התחלתו של הניתוח להנצלת איברים. הנצלה – ניצול האיברים לצורך הצלת חיים. הניתוח מתבצע בבית החולים בו נמצא התורם, ומשתתפים בו רופאים משתילים מבתי החולים שבהם יתבצעו ההשתלות. הם עובדים בצוותים לנטילת האיברים השונים. לכל איבר צוות משלו. המשתילים מזרימים מידע למתאמת ההשתלות הארצית על התאמתם בפועל של האיברים להשתלה. קביעת ההתאמה נעשית על ידי המשתיל רק לאחר שראה בעיניו את האיבר.
באזור הניתוח ממתין ציוד לשימור האיברים ולשינועם: כל איבר מונצל מוכנס מיד לתמיסת שימור מיוחדת ומועבר לצידנית עם קרח סטרילי. כל צוות ממהר לבית החולים כל צוות ממהר לבית החולים שלו כדי לשתול את האיבר במהירות וללא עיכובים.

במקביל ממשיך הטיפול בנפטר התורם: את החתך הניתוחי סוגרים בתפרים אסתטיים, והמראה החיצוני של גוף הנפטר הוא כמו לאחר כל ניתוח. הנפטר מועבר לבית-הלוויות ולקבורה, בדומה לתהליך ההעברה בעת הפטירה בבית-חולים. הניתוח להנצלת איברים אינו גורם לעיכוב בעריכת הלוויה.

המועמדים מתכוננים להשתלה
במקביל, בבתי החולים בו יבוצעו ההשתלות, מכינים צוותי ניתוח את המועמדים להשתלה לקראת הניתוח.
בהתאם למידע שמזרימה מתאמת ההשתלות הארצית על מידת ההתאמה של האיברים להשתלה, מתחילים להרדים את המושתלים בבתי החולים השונים; בשלב זה מוציאים את האיבר החולה שיש להחליפו (כבד, לב, ריאות). הכליות מושתלות אחרונות, הן בשל תהליך ההתאמה הארוך והן הודות לכך שהן טובות להשתלה גם יותר מיממה לאחר הוצאתן מגופו של התורם. עם הגעת המשתילים, עם האיברים, מתחילים ניתוחי ההשתלה.

תרומת איברים – התורמים נתרמים
מחקרים מראים כי הנתינה האלטרואיסטית של איברי בן המשפחה שנפטר, מעניקה משמעות למשפחה המתמודדת עם האבל, ומקלה על ההתמודדות. ניתן למצוא כאן עדויות של משפחות המספרות על חשיבות התרומה ועל השפעתה החיובית על חייהם. ממצאי מחקר שנערך על ידי אשכנזי (2010) מראים כי השפעה זו נמשכת גם לטווח הארוך. המחקר הראה כי הסתגלותם לאובדן לאורך שנים של הורים שתרמו איברים ורקמות הינה חיובית לעומת הורים שלא נענו לפנייה לתרום. גם לאחר שנים ממשיכים ההורים שתרמו לראות את התרומה באור חיובי, ולא נמצאו השלכות שליליות של התרומה לגבי ההסתגלות לאובדן.

קשר בין משפחת התורם למושתלים
קיימת האפשרות ליצירת קשר בין המשפחות התורמים והמושתלים וזאת כמובן רק בהסכמה של שני הצדדים. בשלב ראשון, לאחר ניתוחי ההשתלות, משפחת התורם יכולה לקבל מן המרכז הלאומי להשתלות מידע ראשוני הכולל את האיברים שהושתלו וכן את המגדר והגיל של המושתלים. בהמשך, הקשר יכול לבוא לידי ביטוי במכתבי תודה של המושתלים למשפחה התורמת (אנונימיים או גלויים), הנמסרים למשפחה התורמת באמצעות צוות המרכז להשתלות. בהסכמת שני הצדדים, כאמור, ניתן לתאם קשר טלפוני, או מפגש פנים מול פנים. ניתן למצוא באתר סיפורים על מפגשים מרגשים בין משפחות תורמים לבין מושתלים.

Created by Tvuna