חזרה

סיכום פעילות המרכז הלאומי להשתלות - 2018

שיא כל הזמנים בפעילות המרכז הלאומי להשתלות לשנת 2018!

 

 • 64% הסכמות לתרומת איברים: ממשפחות הנפטרים שנקבע אצלם מוות מוחי נשימתי נתנו הסכמתם לתרום מאיבריהם.
 • 100% הסכמות מתורמים ללא לב פועם אחר דם לב(DCD), בשיתוף עם מד"א (4 מתוך 4).
 • שיא כל הזמנים 592 ניתוחי השתלה מתורמים חיים ומתורמים נפטרים עליה של כ - 13%.
 • שיא כל הזמנים 344 ניתוחי השתלה מתורמים נפטרים עליה של כ - 20%.
 • שיא כל הזמנים 26 השתלות לב עליה של 44% (מ – 18 ל – 26).
 • שיא כל הזמנים 100 השתלות כבד מנפטרים עליה של 33%!
 • שיא כל הזמנים: 50% מהמושתלים – קודמו בתור בשל חתימתם על כרטיס אדי!! מתוך סך ההשתלות מנפטרים.
 • 231 השתלות כליה מתורמים חיים עליה של 4%.
 • 51 השתלות עור לטיפול במצבי כוויות קשות עליה של 45%.
 • 215 השתלות עצם/גיד עליה של 37%.
 • 67 השתלות מסתמי לב עליה של 21%.
 • 39 אלף חותמים חדשים על כרטיס אדי ובסך הכול 944 אלף חתומים במאגר המרכז הלאומי להשתלות.
 • 864 השתלות קרנית בדומה לשנת 2017.
 • ירידה קלה בשיעור הממתינים: 1123 ממתינים להשתלה בינואר 2019 בהשוואה ל- 1138 בינואר 2018.

שנת 2018 הייתה שנה פעילה בתחום התרומות וההשתלות. יותר הסכמות לתרום, ויותר השתלות. 

 

מתוך 173 פניות למשפחות שאצל יקירם נקבע מוות מוחי נשימתי התקבלו 111 הסכמות.
מתוך 4 פניות למשפחות מתורמים שאצל יקירים נקבע מוות לבבי (DCD) התקבלו 4 הסכמות (100%) ומתוך סך הפניות 177 התקבלו 115 הסכמות 64.9%.
592 חולים זכו בהשתלת איבר השנה, מתורמים נפטרים ותורמים חיים, וזהו שיא כל הזמנים.
השתלות מתורמים חיים: 231 תורמי כליה, מתוכן 125 מתורמים שהם בני משפחה ו- 106 מתורמים אלטרואיסטיים, התורמים ממניעים של הצלת חיים לאנשים זרים שאינם מכירים או לחברים. 16 קרובי משפחה תרמו אונת כבד מהחי ליקיריהם, תורמת אחת אלטרואיסטית תרמה אונת כבד לילד וסך הכול 17 תרומות של אונת כבד מתורמים חיים. מתוך 344 השתלות מתורמים נפטרים, 167 (מחציתם!) חולים קודמו בתור והושתלו בזכות היותם חתומים על כרטיס אדי.
ברשימת הממתינים להשתלה חלה ירידה קלה מ - 1138 ל- 1123.
בוצעו 864 השתלות קרנית וממתינים כיום לקרנית - 847 איש (ירידה של 9% בממתינים).

פרופ' רפי ביאר יו"ר המרכז הלאומי להשתלות: לשנת 2019 מתכננים לקדם שיתופי פעולה עם מדינות שונות לקידום השתלות מתורמים חיים, באמצעות תכנת מחשב למציאת התאמות/הצלבות בין זוגות ממדינות אחרות שלא נמצאה בניהן התאמה.כמו כן, נערכים להגברת שיתוף הפעולה עם מד"א לקידום השתלות מתורמים ללא לב פועם (DCD) וכניסת מרכזי השתלה נוספים לתכנית.

ד"ר תמר אשכנזי מנהלת המרכז הלאומי להשתלות: כל שנה נכבש שיא חדש במספר תרומות האיברים וההשתלות וזו הוכחה לעליה במודעות והנכונות של הציבור. לסיסמא שלנו "כל ישראל חותמים זה לזה" משמעות רבה של ערבות הדדית, להצלת חיים. מבקשת להודות למשפחות תורמי האיברים והרקמות, וכן למסור את הערכתי לצוותי תאום ההשתלות, מתאמות ונאמני השתלות, ולרופאים ולאחיות בכל מערכי ההשתלות בבתי החולים, העוסקים ללא לאות בימים ובלילות בשבתות ובחגים, כדי לקיים את מצוות -הצלת החיים.
המרכז להשתלות מציין השנה את שנה ה-40 לכרטיס אדי, ויצא במגוון פעילויות תקשורתיות וחברתיות להגברת המודעות לתרומת איברים.

ניתוחי השתלות מתורמים נפטרים וחיים

 

גרף הסכמות ואי הסכמות


ממתינים שקיבלו איבר בזכות היותם חתומים על כרטיס אדי

האיבר

סה"כ קודמו

לב

10

ריאה

10

2 ריאות

20

כבד

36

כליה

83

כבד+כליה

4

כליה+לבלב 3
ריאות+כליה 1

סה"כ

167


ניתוחי השתלות מנפטר - 344

 • כליה - 148
 • כליה + לבלב - 7
 • לבלב - 1
 • שתי כליות באחד -5
 • כבד - 88
 • אונת כבד (split) - 4
 • כבד + כליה -8
 • לב -25
 • שתי ריאות – 43
 • ריאה אחת- 12
 • לב + כליה - 1
 • ריאות + כליה - 1
 • מעי - 1
   

השתלות כליה מתורמים חיים


השתלות אונת כבד מתורמים חיים


השתלות כבד מתורמים נםפטרים

 

השתלות ריאה

 

השתלות לב

ממתינים להשתלה


תנועת ממתינים על הרשימה 2018

 

ריכוז השתלות מסתמי לב, עור, עצם/גיד וקרניות

 

סך חתומים על כרטיס תורם

 הצטרפו למאות האלפים שכבר חתומים על כרטיס אדי 

Created by Tvuna