חזרה

השתלת לבלב

השתלה משולבת של כליה ולבלב

השתלה משולבת מתבצעת בצעירים, לרוב עד גיל 50-52, אשר מחלת הכליה שלהם נגרמה כתוצאה מסיבוכי סוכרת ואשר אינם סובלים ממחלת לב.

מושתלי כליה-לבלב נהנים לא רק מהפסקת טיפולי הדיאליזה ומשאר יתרונות ההשתלה כאמור לעיל, אלא גם מעצירת סיבוכי הסוכרת.
השתלה משולבת זו מורכבת יותר, הניתוח וההחלמה ארוכים יותר.

המרכז הלאומי להשתלות מנהל רשימה נפרדת לממתינים להשתלת כליה ולבלב. מסלול הרישום להשתלה זו, זהה לרישום להשתלת כליה.

Created by Tvuna