חזרה

סיכום פעילות המרכז הלאומי להשתלות - 2014

                

  • 333 ניתוחי השתלה מתורמים נפטרים וחיים
  • שימור שעור ההסכמות לתרומה מנפטר  52%
  • למעלה ממחצית הממתינים להשתלה הנם חדשים: מתוך 1160 ממתינים 605 נרשמו להשתלה בשנה זו (חלקם להשתלות חוזרות).
  • כ-30% מושתלי האיברים מנפטר- קודמו בתור להשתלה בזכות חתימה על כרטיס אדי, או היותם בני משפחה שקרובם נפטר ואיבריו נתרמו.
  • שימור מספר גבוה של השתלות כליה מתורמים חיים:  135
  • עליה בתרומות אונת כבד מתורמים חיים: מ 4 ב- 2009 ל- 14 ב- 2014.
  • מסתמנת  מגמה להגדלת תרומות של אונת כבד מתורמים חיים ממבוגר למבוגר. 
  • כ- 815 אלף חתומים על כרטיס תורם אדי.  
  • 656 השתלות קרנית ורשימת ממתינים של 785 בדצמבר 2014 (769 בינואר 2014)

שנת 2014 הושפעה מירידה בהיארעות נפטרים באבחנה של מוות מוחי נשימתי (פחות חולים השנה נפטרו באבחנה של מוות מוחי) שניתן לפנות לבני משפחתם לתרומת איברים, אך נשמרו שעורי ההסכמות מעל 50%.  

מתוך 125  פניות למשפחות שאצל יקירם נקבע מוות מוחי נשימתי התקבלו 65 הסכמות.
(בשנת 2013 נעשו פניות ל -143 משפחות). 

333 חולים זכו בהשתלת איבר השנה, מתורמים נפטרים ותורמים חיים, (ירידה של 18% משנה קודמת).

216 ניתוחי השתלות כליה מתורמים חיים ונפטרים (בסה"כ הושתלו 222 כליות- במצבים מיוחדים הושתלו שתי כליות בחולה אחד). 65 השתלות כבד מתורמים חיים ונפטרים. 41 ניתוחי השתלות ראה (בסה"כ הושתלו ראות – 57), ו-11 השתלות לב.

בסה"כ הושתלו השנה 361 איברים מתורמים חיים ומתורמים נפטרים (בחלק מהניתוחים הושתלו שני איברים כמו שתי ראות או שתי כליות באחד).

ממתינים להשתלת איבר מתורם נפטר

רשימת ההמתנה להשתלות גדלה בכ- 8%. מ- 1075 ל- 1160. מתוכם כמחצית נרשמו השנה.

 

 ממתינים להשתלת איברים

השתלות מתורמים חיים

כליות- חל שינוי בתמהיל התורמים משנת 2013 לשנת 2014: עליה של תורמים חיים אלטרואיסטים (שלא לנתרם מסוים) מ -33 ל- 47 , וירידה בתרומות בתוך המשפחה מ 103  ל-88 בהתאמה.

כבד: חל גידול בהשתלות אונת כבד בילדים ובמבוגרים בחמש השנים האחרונות מ -4 השתלות בשנת 2009 ועד 14 בשנת 2014.  מזה שנים אחדות החלו בעולם כולו  לבצע השתלות אונת כבד ממבוגר למבוגר, וזאת כדי להתגבר על המחסור בתרומות. עם התפתחות הטכנולוגיה החלו גם בארץ לבצע השתלות אלו, ונראה כי מסתמנת מגמת עליה בתחום.

רקמות

קרניות - בוצעו 637 השתלות קרנית וממתינים כיום לקרנית - כ- 769 איש.בשנה החולפת נתונים דומים של מספר ממתינים ומספר השתלות, דבר המעיד על כניסת כ- 550 ממתינים חדשים בכל שנה  ומשך ההמתנה התקצר משמעותית, ועומד על ממוצע של כ- 7 חודשים בלבד. 

שתלי עצם – הושתלו ב- 113 אנשים (בעיקר בעקבות גידולי עצם ולצורך תיקוני ראש עצם הירך)

גידים – ב - 76  אנשים (בעיקר בתחום רפואת הספורט –קריעת גידים)

עור – הושתלו 35 מנות עור (בכל כוויה יש צורך בהשתלה של מספר מנות עור). 

מסתמי לב – 35 (בעיקר במומי לב בילדים)

חתימה על כרטיס אדי

54 מהמושתלים השנה זכו בהשתלה עקב חתימה על כרטיס אדי.

נוספו למאגר אדי 28,368 חותמים חדשים, ובסך הכל חתומים כיום 815,106 איש.

הסברה

קמפיין הסברה ייעודי  בחברה הערבית

קבוצת חברי הכנסת הערבים בראשות ח"כ דר עפו השיקו קמפיין הסברה, ובעקבותיו, בוצעו אירועי הסברה לצוותים רפואיים מהחברה הערבית במרבית המרכזים הרפואיים בארץ.

במהלך השנה התקיימו כ- 50 פעולות הסברה בבתי ספר ערביים, והפעילות נחשפת באופן רציף באתרי האינטרנט בעיתונות בפייסבוק ובטלוויזיה בשפה הערבית.

 

 חתומים על כרטיס אדי

הצטרפו למאות האלפים שכבר חתומים על כרטיס אדי 

Created by Tvuna