חזרה

הרב יעקב ורהפטיג

מדברי הרב ורהפטיג מתוך ביטאון המאיר לארץ תשס"ה

"יש מצווה גדולה בתרומת אברים אחר מיתה לשם הצלת נפשות, ובתנאי שהדבר ייעשה על-פי הנחיות הלכתיות.

ועל-כן מומלץ לכל אחד לחתום על כרטיס "אדי" לתרומת אברים עם ציון 'על פי פיקוח רבני כפי בקשת המשפחה'. ויתקיים בנו: "ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, ויקיצו וירננו שוכני עפר" " 

 

Created by Tvuna