הרב ישראל לאו הרב שלמה אבינר הרב יובל שרלו הרב שלמה עמאר
 • רבנים מדברים על תרומת איברים

  הרב ישראל לאו, הרב הראשי לתל אביב

  "כשהתורה אומרת ורפא ירפא, היא מתכוונת לא רק לתת רשות לרופא, אלא לחייב כל מי שבידו להציל חיי אדם, לעשות כל שניתן כדי להצילו."

   
 • רבנים מדברים על תרומת איברים

  הרב שלמה אבינר

  "אין ספק שמצווה גדולה לתרום איברים, כבוד המת נדחה בזכות פיקוח נפש"

   
 • רבנים מדברים על תרומת איברים

  הרב יובל שרלו

  "חובה עליונה לטפח את תרומת האיברים ולהפוך אותה למצווה גדולה!
  זה לא ביזוי למת – אלא כבוד גדול למת. אדם זכה במותו להעניק חיים לאחרים."

   
 • רבנים מדברים על תרומת איברים

  הרב שלמה עמאר, הרב הראשי לישראל

  "אין דבר העומד בפני פיקוח נפש.
  כשקיבלתי ידיעות שזה עומד בקריטריונים שקבענו בפסק הדין, שזה נקרא "מת", אפשר לתרום איברים וזו מצווה לתרום. "

   
 

כולנו חותמים כהלכה

"תרומת איברים - צו מוסרי עליון"
על פי דעת מרבית הרבנים, כרטיס אדי מיועד לכל הרואה בהסכמה לתרומת איברים משום מצוות הצלת נפשות. רבנים ורופאים שהוסמכו לכך על ידי הרבנות הראשית ומשרד הבריאות, ילוו את התורם או בני משפחתו לצורך קבלת חוות דעת רפואית וברור כל השאלות ההלכתיות. ויהי רצון משמים שכל החותמים יבורכו באריכות חיים.

לצפייה בכרטיס המחודש >


לקריאת שו"תים בנושא 
תרומת איברים ע"פי ההלכה
  
למידע אודות כרטיס
המחודש לתרומת איברים

האם זו מצווה?

תרומת איברים – מצוות הצלת חיים עם גמילות חסד

מעבר לפולמוס ולדיונים ההלכתיים שיפורטו להלן, יש לציין דבר אחד: על פי דעת מרבית הרבנים, תרומת איברים, כאשר היא מתבצעת על פי חוקי ההלכה, מזכה את הנפטר התורם ואת בני משפחתו בזכות גדולה בעולמות העליונים ובעולם הזה כאחד.
תרומת איברים מחברת בתוכה את המצווה העליונה של הצלת חיים ביחד עם גמילות חסד.

כל הדתות תומכות בתרומת איברים להצלת חיים.

להרחבה
#

מאמרים וכתבות

 • רגע המות

  מספרו החדש של פרופ' שטיינברג : רגע המוות הוא מצב של הפסקת פעילות איבר, כגון הלב או המוח, או הפסקת תיפקוד מוגדר, כגון נשימה או דופק, באופן מוחלט ובלתי הפיך, גם אם באותה עת עדיין ישנם איברים, רקמות, או תאים חיים 

  להרחבה
 • החובה ההלכתית לתרום אברים

  "מבחינה עובדתית קיימת כיום האפשרות המוכחת להצלת חיי חולים הזקוקים לתרומת איברים חיוניים, שללא תרומת האיברים הם ימותו, בעוד שאם יזכו לקבל את האיבר החיוני לחייהם מתורם -לא רק שחייהם יינצלו, אלא שיוכלו לחיות שנים רבות באיכות חיים כמעט רגילה."  - שו"ת מאת הרב יובל שרלו.

  להרחבה
 • "הרב שמואל דוד : "תרומת איברים חשובה מקדיש

  בהרצאה שנתן הרב שמואל דוד - הרב הראשי לעפולה במרכז ויצ"ו לפני ציבור רחב שבא לשמוע על השתלת איברים וחתימה על כרטיס אדי, אמר הרב דוד כי אדם התורם את איבריו, או איברי קרוביו להשתלה, ומציל בכך חיים, ולפעמים חיים של כמה אנשים, חשובה פי אלף יותר מאמירת קדיש. 

  להרחבה
 • לחיים: חייבים להסכים לתרומת איברים

  הרבה רבנים סוברים שמוות מוחי הוא מוות, כלומר מות כל המוח - כולל גזע המוח האחראי על נשימה. הפסקת הנשימה העצמאית היא מוות, על יסוד הפסוק "כל אשר נשמת רוח חיים באפו", כהסבר החתם סופר, ופסק הגר"מ פיינשטיין, עליו סמכה הרבנות הראשית בשנת תשמ"ז, בראשות הגר"א שפירא והגר"מ אליהו, בצירוף הגר"ש ישראלי והגרז"נ גולדנברג. 

  להרחבה

Created by Tvuna