חזרה

מידע שימושי

חיים במתנה

כל נושא תרומת האיברים בישראל מנוהל בלעדית על ידי המרכז הלאומי להשתלות: ניהול מאגר שמות התורמים, החתמה על כרטיס אדי, פנייה למשפחות לתרומה, הקצאת איברים וליווי התהליך מן התרומה ועד ההשתלה.

תרומת איברים היא מתנת חיים שיכול הנפטר להעניק לאחר מותו.
האיברים הנתרמים מצילים חיים של אחרים או פותרים בעיות רפואיות חמורות שלא היה להם כל פתרון אחר.

Created by Tvuna