חזרה

"הרב שמואל דוד : "תרומת איברים חשובה מקדיש

בהרצאה שנתן הרב שמואל דוד - הרב הראשי לעפולה במרכז ויצ"ו לפני ציבור רחב שבא לשמוע על השתלת איברים וחתימה על כרטיס אדי, אמר הרב דוד כי אדם התורם את איבריו, או איברי קרוביו להשתלה, ומציל בכך חיים, ולפעמים חיים של כמה אנשים, חשובה פי אלף יותר מאמירת קדיש. 

במילים אחרות: מה עדיף - אמירת קדיש יום יום על אב או אם, או תרומת איברים על מנת להציל נפש מישראל? אז התשובה היא: פיקוח נפש דוחה כמעט את כל התורה כולה, ומכאן שיש עדיפות ברורה להצלת אדם, גם על ידי תרומת איברים, על פני אמירת קדיש. התורם איברים ומציל נפש - עושה מצווה פעי כמה, ובכך זוכה לעולם הבא. במקום גבוה פי כמה מאמירת קדיש. הערב כולו אורגן על ידי מרכז ויצ"ו בהנהלת דודו מועטי, והיוזמת היתה אחראית בבית החולים 'העמק' - האחות הבכירה - חפצי גוטמן. הערב זכה להצלחה ונתן דחיפה להרבה אנשים לחתום על כרטיס אדי ולהודיע בכך שהם מוכנים כי כשיגיע יומם, בע"ה בשיבה טובה, אם תהיה אפשרות - איבריהם ילקחו להשתלה אצל חולים. 

מתוך: אינדקס העמק והגליל, ה27.01.12

Created by Tvuna